Foundation for Local Government Reform
2008/10: Избор на партньори
След изработване на критерии за подбор на партньори, ФРМС отправи покана до български общини и столични райони, и чрез е-седмичник.

ФРМС представи на кандидатите въпросник, и след оценка на поставените в него въпроси като партньори по проекта бяха привлечени Община Пазарджик и районите от Столична община Оборище и Слатина.

С трите общински/районни администрации бяха подписани Меморандуми за сътрудничество в рамките на проекта.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]