Foundation for Local Government Reform
2008/10/17: Приключи приемането на проекти
По първата покана за набиране на пректопредложения по Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП са получени 321 проекта. Разпределението по приоритетни области е следното:
 
Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и подпомагане на устойчивото развитие
Брой получени проекти: 93
Общ бюджет на получените проекти в областта: 6 527 245,83 евро
Търсено финансиране от Фонда от получените проекти в областта: 5 150 336,39 евро
Разполагаем бюджет в областта - 408 760 евро.
 
Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца
Брой получени проекти: 120
Общ бюджет на получените проекти в областта: 8 382 078,54 евро
Търсено финансиране от Фонда от получените проекти в областта: 7 326 557,14 евро
Разполагаем бюджет в областта - 357 665 евро
 
Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права
Брой получени проекти: 108
Общ бюджет на получените проекти в областта: 6 357 760,49   евро
Търсено финансиране от Фонда от получените проекти в областта: 5 639 821,14   евро
Разполагаем бюджет в областта - 255 475 евро

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]