Foundation for Local Government Reform
2008/11/12: Обучение за обществени съвети
През месец септември, 2008 г. стартира изпълнението на проект „Обществените съвети – живата връзка между гражданите и местната власт” на Сдружение „Болкан Асист”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целите на проекта са да повишат компетентността и популярността на обществените съвети сред гражданите и местните власти, да подобрят взаимодействието между обществените съвети и органите на местното самоуправление, както и да укрепят партньорството между обществените съвети и органите на местното самоуправление.
Във връзка с това, на 21, 22 и 23 ноември 2008 г., в гр. Хисаря, х-л „Аугуста”,ще се проведе първият обучителен семинар за членове на Обществени съвети от Южна България.
В обучението могат да участват членове на обществени/консултативни съвети, работещи на местно ниво (но не и служители на общински администрации).
Желаещите да участват могат да получат регистрационен формуляр с критерии от офиса на Сдружение „Болкан Асист”, гр. София, ул. „Стоян Михайловски” 20 - 22, ет.6, ап.23, тел./факс: 02 / 962 86 70, 02 / 962 86 71, e-mail: [email protected].
Разходите за участие (настаняване, транспорт, дневни) се поемат от Сдружение „Болкан Асист” и са част от проект „Обществените съвети – живата връзка между гражданите и местната власт” на Сдружение „Болкан Асист”.  

Регистрационният формуляр е приложен.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]