Foundation for Local Government Reform
2008/11/17: Кръгла маса - Мездра
На 19 ноември 2008 г., вторник, в Мездра в рамките на проект “Добро управление и организационна култура на българските местни власти” ще се проведе Кръгла маса с участието на членовете на местната група по интегритет, Бреде Кристенсен, transForma, Холандия, Теодора Гандова, НПО Линкс, и Росица Райчева, ФРМС.
 
Ще бъдат представени резултатите по проект за подобряване на интегритета в Община Мездра. Ще се коментира защо е необходимо да се подобрява интегритетът на местно ниво и как се наблюдава приложението на инструментите за интегритет.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]