Foundation for Local Government Reform
2008/11/18: Международна конференция “Градове без корупция - градове с бъдеще”
На 15 ноември 2008 г. в Истанбул се проведе Международна конференция “Градове без корупция - градове с бъдеще” в рамките на Регионална програма “Да работим заедно”. На нея присъстваха представители на Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Литва, Хърватска, Сърбия, Турция, Украйна.
 
Нейна основна цел бе да бъде обменен опит между представените държави в успешни анти-коорупционни мерки на местно ниво и да се дискутират бъдещи стъпки за оздравяване на публичната администрация на местно ниво.
 
Трима представители на Фондацията за реформа в местното самоуправление взеха участие в конференцията.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]