Foundation for Local Government Reform
2008/11/18: 268 проекта преминават към етап качествена оценка
На етап оценка на административно съответствие по първа покана за набиране на пректопредложения по Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП от получените 321 проекта са отпаднали 53 проекта (16,51 на сто).
 
Те се разпределят по тематичните области както следва:
 
1.Опазване на околната среда и подпомагане на устойчивото развитие
Разполагаем бюджет I кръг - 408 760 евро
Получени проекти - 93, на етап качествена оценка преминават 81
 
2.Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за децата
Разполагаем бюджет I кръг – 357 665 евро
Получени проекти – 120, на етап качествена оценка преминават 101
 
3. Развитие на гражданското общество и защита на човешките права
Разполагаем бюджет I кръг – 255 475 евро
Получени проекти – 108, на етап качествена оценка преминават 86

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]