Foundation for Local Government Reform
2008/11/24: Покана за НПО от София и Пазарджик
Уважаеми дами и господа,
Фондацията за реформа в местното самоуправление съвместно с Община Пазарджик и райони Слатина и Оборище, Столична община, започна изпълнението на проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”.Проектът се финансира от Bulgaria Fund.
Конкретни цели на проекта са:
 1. да предложи конкретни промени във вътрешно-административните процедури на местната администрация с оглед постигане на по-голяма прозрачност и достъпност и по-добро прилагане на принципите на добро управление; и
 2. да повиши разбирането на прилагането на принципите на добро управление и да активира местните общности за изпълнение ролята на коректив в работата на местната власт, и чрез изпълнение през 2009 г. на два подбрани на конкурсен принцип тримесечни проекта на местни организации (всеки на стойност 4000 щ.д.).
За анализа на актуалната ситуация и предложението на бъдещи мерки за по-ефективна и прозрачна местна власт от ключово значение за нас е Вашият поглед върху прилагането на принципите за добро управление от Община Пазарджик и Район Оборище.
Обръщаме се към Вас с молба да попълните приложения въпросник (4 стр.), като впоследствие ще разчитаме и на Вашето участие в дискусионна среща.
На Конференцията във Валенсия през октомври 2007 г. европейските министри на местното и регионално развитие официално приеха Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво. Стратегията беше подкрепена от Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа с Резолюция (2007-239) и от Парламентарната асамблея и Конференцията на международните неправителствени организации. През февруари 2008 г. Стратегията бе официално одобрена и от Комитета на министрите на СЕ.
Всички страни-членки бяха поканени да се възползват от постановките на Стратегията по отношение на доброто управление, като започнат прилагането на нейните инструменти и същевременно като осъществяват други подходящи специфични инициативи или действия, насочени към усъвършенстване на управлението на местно ниво.
 
12 принципа на добро управление:
 • Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори, участие на гражданите в управлението
 • Отзивчиво и непрекъснато във времето се посрещат нуждите и очакванията на гражданите
 • Ефикасност и ефективност
 • Откритост и прозрачност
 • Върховенство на закона
 • Етично поведение
 • Компетентност и капацитет
 • Иновации и отвореност за промени
 • Устойчивост и дългосрочна ориентация
 • Стабилно финансово управление
 • Защитени граждански права, липса на дискриминация
 • Отчетност
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]