Foundation for Local Government Reform
2008/11/31: Покана до бизнеса в Пазарджик и райони Слатина и Оборище, Столична община
Фондацията за реформа в местното самоуправление съвместно с Община Пазарджик и райони Слатина и Оборище, СО, започна изпълнението на проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”. Проектът се финансира от Bulgaria Fund и ще се реализира пилотно в двети общини в България.
Една от конкретните цели на проекта е да предложи конкретни промени във вътрешно-административните процедури на местната администрация с оглед постигане на по-голяма прозрачност и достъпност и по-добро прилагане на принципите на добро управление.
За анализа на актуалната ситуация и предложението на бъдещи мерки за по-ефективна и прозрачна местна власт от ключово значение за нас е Вашият поглед върху работата на местната власт.
Обръщаме се към Вас с молба да попълните този въпросник (4 стр.).
Предварително Ви благодарим за отделеното време!
Моля, попълнения въпросник пратете на [email protected] до 17 декември 2008 г. (сряда).

Въпросник до бизнеса - Пазарджик

Въпросник до бизнеса - Район Оборище, СО + Район Слатина, СО


12 принципа на добро управление:
·          Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори, участие на гражданите в управлението
·          Отзивчиво и непрекъснато във времето се посрещат нуждите и очакванията на гражданите
·          Ефикасност и ефективност
·          Откритост и прозрачност
·          Върховенство на закона
·          Етично поведение
·          Компетентност и капацитет
·          Иновации и отвореност за промени
·          Устойчивост и дългосрочна ориентация
·          Стабилно финансово управление
·          Защитени граждански права, липса на дискриминация
·          Отчетност
На Конференцията във Валенсия през октомври 2007 г. европейските министри на местното и регионално развитие официално приеха Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво. Стратегията беше подкрепена от Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа с Резолюция (2007-239) и от Парламентарната асамблея и Конференцията на международните неправителствени организации. През февруари 2008 г. Стратегията бе официално одобрена и от Комитета на министрите на СЕ.
Всички страни-членки бяха поканени да се възползват от постановките на Стратегията по отношение на доброто управление, като започнат прилагането на нейните инструменти и същевременно като осъществяват други подходящи специфични инициативи или действия, насочени към усъвършенстване на управлението на местно ниво.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]