Foundation for Local Government Reform
2009/01: Обучения за укрепване на организационния капацитет

Започват обученията за укрепване на организационния капацитет на неправителствени организации от Южен централен район (включително и област Стара Загора).

В обученията ще участват изпълнителните директори/председателите на УС на общо 30 неправителствени организации. Отделните модули в обучението са „Стратегическо планиране на организацията”, Организационен и финансов мениджмънт” и „Организационен маркетинг и работа с медиите”.

Обученията по организационно развитие са продължение на проведените през септември - ноември 2008 г. обучения по местно развитие и партньорство, в които взеха участие 45 неправителствени организации от областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян.

Първата група организации ще преминат обучение за укрепване на организационния капацитет от 16 до 18 януари в град Пловдив. Вторият цикъл обучения е предвиден за 23-25 януари в Стара Загора.

Организациите, чийто изпълнителен директор/председател на УС, е преминал и трите модула от цикъла по укрепване на организационния капацитет, ще получат сертификат „Медиатор между граждани и местна власт”.

Обученията се провеждат в рамките на проект „НПО - надеждни партньори за развитие”, финансиран от ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]