Foundation for Local Government Reform
2009/01: Подготовка анализи
Екипът на ФРМС разработва Анализ на вътрешните правила за работа на райони Слатина и Оборище, СО, и на Община Пазарджик от гледна точка на прилагане на принципите на добро управление в избраната приоритетна област, а именно “Взаимодействие на местната власт и гражданите” (избрана на среща с местни НПО).
Разработва се и изследване на развитието на общинските информационни системи с оглед по-добро предоставяне на услуги на бизнеса и прилагането на принципите на добро управление.
През февруари 2009 г. двата анализа ще бъдат връчени на общинските ръководства и на базата на анализите съобразно поетите ангажименти следва да бъдат разработени План за действие и въвеждане на коригиращи дейности във функционирането на ОбА и конкретни стъпки за реализирането на планирани в рамките на Плана дейности.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]