Foundation for Local Government Reform
2009/02: Одобрени проекти

 

Проекти, одобрени за финансиране, от Комисията за подбор на проекти към Оператора на Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП 2008 – 2010 г. (първа покана)

Вижте приложения файл!
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]