Foundation for Local Government Reform
2009/02: Следващи стъпки
През февруари екипът на ФРМС връчи официално Анализ на вътрешните правила за работа на Район Оборище, СО, и на Община Пазарджик от гледна точка на прилагане на принципите на добро управление в избраната приоритетна област, а именно “Взаимодействие на местната власт и гражданите” (избрана на среща с местни НПО), както и изследване на развитието на общинските информационни системи с оглед по-добро предоставяне на услуги на бизнеса и прилагането на принципите на добро управление.
Очаква се партньорите по проекта да разработят План за действие и въвеждане на коригиращи дейности във функционирането на ОбА и конкретни стъпки за реализирането на планирани в рамките на Плана дейности.
Анализите на Район Слатина ще бъдат предоставени на районното ръководство в началото на м. март.
В началото на март 2009 г. ще се проведат и обученията за изграждане на местен капацитет в областта на интегритета на местните власти. Обучители ще бъдат Теодора Гандова и Милена Недева, НПО Линкс, и Антоанета Цонева, ИРПС
В началото на март 2009 г. ще бъде обявена покана до НПО и читалища от двете общини за проектопредложения за тримесечни проекти в областта на прилагане на принципите на добро управление на местно ниво.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]