Foundation for Local Government Reform
2009/03: Нови заглавия

Hови 25 заглавия бяха публикувани в “Библиотека” на Ресурсния сайт на НПО, администриран от ФРМС.

Сайтът е разработен в рамките на проект “НПО - партньори за развитие”, реализиран от Фондацията за реформа в местното самоуправление, финансиран по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейски социален фонд.

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]