Foundation for Local Government Reform
2009/03: Обучение по интегритет
На 21 март 2009 г. в София ще се проведе обучение по интегритет на експерти от общински администрации от страната в рамките на проект "Добро управление и организационна култура на българските местни власти"
 
Обучители са Теодора Гандова и Милена Недева, НПО Линкс, и Антоанета Цонева, Институт за развитие на публичната среда.
 
Форматът на обучението е презентации, дискусии и работа в малки групи. 
 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма МАТРА на холандското Министерство на външните работи.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]