Foundation for Local Government Reform
2009/03: Среща на неправителствените организации

На 28 и 29 март 2009 г. край Асеновград се проведе среща на неправителствените организации, участващи в проекта „НПО - надеждни партньори за развитие”, изпълняван от ФРМС.

В първата част на срещата се дискутираха досега изпълнените дейности, както и предстоящите форуми за споделяне на добри практики.

Втората част бе посветена на идеи и предложения за продължаване на съвместната работа и организиране на общи инициативи.

Срещата бе осъществена в рамките на проект, финансиран по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]