Foundation for Local Government Reform
2009/03: Oбучение по интегритет
На 12 март – в Пазарджик, а на 13 март – в Район Слатина, СО, ФРМС проведе обучение по интегритет на общински ръководители и експерти.
 
Обучители бяха Теодора Гандова и Милена Недева, НПО Линкс, и Антоанета Цонева, Институт за развитие на публичната среда.
 
Форматът на обучението бе презентации, дискусии и работа в малки групи.
 
Обучението се проведе в рамките на проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”. Проектът се финансира от Bulgaria Fund

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]