Foundation for Local Government Reform
2009/03/19: Важна промяна в поканата на ФРМС за проекти на местни НПО
Поради преустановяването на съвместната работа на ФРМС и район Оборище, СО, поканата се отнася само до проектопредложения, които следва да се реализират на територията на Община Пазарджик и Район Слатина, СО.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]