Foundation for Local Government Reform
2009/03/19: Промяна
Поради драматично разминаващи се очаквания за хода и резултатите от работата по проекта между Район Оборище, от една страна, и екипа на ФРМС, от друга страна, се преустановява съвместната работа на ФРМС и район Оборище, СО, по проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти – сближаване на позициите”.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]