Foundation for Local Government Reform
2009/04/28: ФРМС удължава срока за кандидатстване с проекти на софийски НПО
Удължен е срокът за подаване на тримесечни проекти на софийски НПО, които следва да се реализират на територията на Район Слатина в рамките на поканата за кандидатстване с проектопредложения по Основна цел 2 на проекта ФРМС “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”.
Максималната сума, за която може да кандидатства един проект, е 4 000 щ.д.
Кандидатстващите организации може да са регистрирани в който и да е от районите на града, но дейностите следва да се изпълняват на територията на Район Слатина, СО.
Сроковете за реализация на проектите ще бъдат променени в съответствие с датата на подписване на договорите.
Срокът за подаване на проекти от софийски НПО е 12 май 2009 г., вторник, 17.00 ч.
Вижте оригиналната покана тук.
Проектът “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите” е финансиран от Bulgaria Fund.
За контакти:
 
ФРМС
Мария Филева, Росица Райчева
тел.: 976 89 89
 
Район Слатина, СО
Милен Миланов
зам.-кмет р-н "Слатина"
тел.: 872 01 74

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]