Foundation for Local Government Reform
2009/05: Кръгла маса “Граждански принос в местната политика - форми на директно участие или чрез опосредствената роля на НПО”
На 12 юни 2009 г. в хотел “Алианс”, град Пловдив, ще се проведе Кръгла маса на тема “Граждански принос в местната политика – форми на директно участие или чрез опосредствената роля на НПО”.
 
В първата част на срещата ще бъдат разгледани различни методи и инструменти за участие на гражданите при формулиране и реализиране на местни политики, както и нормативната рамка за това. Ще бъдат представени и добри практики от общини и неправителствени организации.
 
Във втората част, в свободна дискусия, се очаква участниците да формулират основни препоръки към местната власт и НПО за по-добре взаимодействие помежду си с цел устойчиво развитие на общините.
 
Представители на неправителствени организации и администрации от Южен централен район за планиране (областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали и Стара Загора включително) могат да заявят своето участие чрез регистрационен формуляр, който можете да изтеглите от интернет сайта на ФРМС www.flgr.bg
 
Кръглата маса се осъществява в рамките на проект “НПО – надеждни партньори за развитие”, изпълняван от Фондация за реформа в местното самоуправление, финансиран от ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ.
 
За повече информация – Николета Ефремова, тел. 02/976 89 32, e-mail: [email protected]
 

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]