Foundation for Local Government Reform
2009/05: МОДЕЛ за институционализиране на гражданското участие в работата на Общински съвет и Общинска администрация
Модел институционализиранена гражданското участие в работата на Общински съвет и Общинска администрацияописаха членовете на Екип за новаторски практики към ФРМС.
 
Екипът е създаден и действа в рамките на проект „НПО – надеждни партньори за развитие”, финансиран по оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейски социален фонд.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]