Foundation for Local Government Reform
2009/06: Модел "Социален театър"

Модел за партньорство между администрация и НПО за преодоляване и превенция на обществено измерими проблеми на базата на подхода „социален театър” с участието на НПО, институции и местна власт описаха членовете на Екип за новаторски практики към ФРМС.

 

Екипът е създаден и действа в рамките на проект „НПО – надеждни партньори за развитие”, финансиран по оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейски социален фонд.

 

Модел за партньорство между администрация и НПО за преодоляване и превенция на обществено измерими проблеми на базата на подхода „социален театър” с участието на НПО, институции и местна власт.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]