Foundation for Local Government Reform
2009/06: НПО и местна власт - успешна работа
72-ма представители на неправителствени организации и администрации от Южен централен район за планиране участваха в първата кръгла маса по проект „НПО – надеждни партньори за развитие” на 12 юни 2009 г. в Пловдив.
 
Темата на кръглата маса беше „Граждански принос в местната политика – форми на директно гражданско участие или чрез опосредствената роля на НПО”.
С въвеждаща презентация бяха представени принципите на добро управление и ролята на неправителствените организации и общините при прилагането им на местно ниво.
 
След това бяха представени успешни практики, ползващи различни инструменти за гражданско участие. Бяха представени:
-         референдумът в Поморие - първият успешен референдум на местно ниво;
-         Форум – подходът за формулиране и изпълнение на местни политики за културно – историческо наследство на общините Смолян и Златоград;
-         младежки политики в малките общини – Гурково, Николаево и Мъглиж; и
-         работата на обществен съвет към кметство Калофер, община Карлово.
 
Във втората част на срещата беше представен и ресурсният сайт на НПО http://ngo.flgr.bg/ , където неправителствените организации могат да публикуват новини за свои събития и проекти, да намерят полезни материали и информация, касаеща тяхната работа, и да дискутират проблемите си в специализирания форум към сайта.
 
В края на срещата бе прочетена и дискутирана Декларация от Инициатива Гражданска задруга. За да се запознаете с декларацията и при желание да се присъедините към нея, моля, натиснете ТУК.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]