Foundation for Local Government Reform
2009/06: Покана за участие на кръгла маса
Покана за участие на кръгла маса за обсъждане на интернет сайта с модел за публикуване на данни за справки по Закона за водите, която ще се проведе на 18-19.06.2009 г. в гр. София, хотел „Св. София”
 
 
Сдружение „Гражданска инициатива и развитие Пазарджик” Ви кани да участвате в организирана кръгла маса за обсъждане на интернет сайта с модел за публикуване на данни за справки по Закона за водите, която ще се проведе на 18-19.06.2009 г. в хотел „Св. София”. 

Кръглата маса е част от проект „Подобряване на информираността на структурите на гражданското общество относно дейностите, които се извършват по Закона за водите” по договор № 08-12-59-С/10.09.2008 г. по Оперативна програма “Административен капацитет”.
 
 
За контакти:
 
Надежда Ставрева
Тел./факс :02/987 13 14, 987 33 05
Ел. Поща: [email protected]
Сдружение "Гражданска инициатива и развитие Пазарджик"
 
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]