Foundation for Local Government Reform
2009/06: Радиопредаване „Гражданска култура” на програма „Христо Ботев” представи организациите и проектите, финансирани от ФРМС
 

Представяне на предаването „Гражданската култура” – 2 юни 2009 г., Програма „Христо Ботев”, БНР

 

Радостин Манов, председател на УС, Сдружение “Разнообразни и равни”, София

Проект “Да повишим доверието на гражданите към местната власт” ще внедри съвременни информационни технологии и вилтуално деловодство в страницата на район Слатиан, София, преминаване към електронен документооборот и създаване на технологични карти на най-често ползваните административни услуги.

 

Милена Фиткарова, СНЦ “Бизнес център - Пазарджик”

Проект “Подобряване на бизнес средата в Община Пазарджик чрез осигуряване на ефективно административно обслужване на предприемачите от квартал “Изток” по ЗУТ”

Съвместно с експерти от общинска администрация – Пазарджик центърът ще проведе поредица от консултации и обучения с предприемачи от различни етнически групи за запознаване на законовите механизми водене на собствен бизнес и решаване на конкретни проблеми.

 

Иван Иванов, председател, Сдружение на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик

Проект “Гражданският сектор - фактор в местното развитие и ефективно функциониране на местната администрация”

Сайтът „Референдум за Пазарджик” ще се превърне в медиатор на местно ниво, ще събира сигнали на граждани и ше ги предоставя на общината, МВР, областна управа и др. деконцентрирани звена на държавната власт. На сайта ще се публикуват отговорите на властите на въпросите и сигналите на гражданите.

 

Димитър Петков, изпълнителен директор, Сдружение “Международни инициативи и партньорства” – Пазарджик

Проект “Граждански мониторинг на Общински съвет - Пазарджик”

В рамките на проекта представители на  6 неправителствени организации от Пазарджик ще бъдат обучени и ще мониторират решенията на Общински съвет – Пазарджик по отношение на управлението и разпореждането на общинската собственост.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]