Foundation for Local Government Reform
2009/08: Първи окуражаващи резултати

Приключва реализацията на 4-те тримесечни проекта на местни НПО, реализирани в рамките на проекта на ФРМС "Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите", финансиран от Bulgaria Fund.

 

В рамките на тези инициативи бе създаден сайтът "РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПАЗАРДЖИК".

 

Сайтът е създаден по проект "Гражданският сектор - фактор в местното развитие и ефективното функциониране на местната администрация", реализиран от Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик.

 

Основните цели на проекта са да се подобри комуникацията между гражданите и местната власт, да се повиши информираността и активността на обществото, в резултат на което общността, гражданите и бизнеса ще имат една модерна, ефективна и прозрачна местна и държавна администрация, с коректив структурите на гражданското общество.

 

Чрез сайта "РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПАЗАРДЖИК" Сдружението ще организира и прави допитвания до жителите на Общината по важни теми и проблеми, използвайки съвременните методи и средства на комуникация. След анализ на резултатите Сдружението ще може по-точно да формира и формулира позициите си по горещите въпроси с оглед обществения интерес, от една страна, от друга - ще бъде подпомогната работата на представителите на Сдружението в местния парламент.

 

Обобщените резултати ще бъдат предоставяни на органите на местната власт и на представителите на държавните институции, когато касаят тях.

 

Основната цел е с "РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПАЗАРДЖИК" не просто да се правят анкети, които в интернет са непредставителни, а да се получават повече мнения, предложения и препоръки от гражданите.

 

Чрез сайта ще могат да бъдат поставяни и въпроси, вълнуващи жителите на града и населените места, на които ще бъдат търсени отговори от адресатите. Ще бъдат популяризирани добрите практики на местната власт в Пазарджик и други общини от страната.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]