Foundation for Local Government Reform
2009/09/10: Гражданският сектор – фактор в местното развитие и ефективно функциониране на местната администрация
 
Сдружение на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик
 
„Гражданският сектор – фактор в местното развитие и ефективно функциониране на местната администрация”
 
Проектът е реализиран в рамките на проекта на ФРМС "Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите", финансиран от Bulgaria Fund.
 
Проектът, реализиран от Сдружение на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик, е насочен към получаване на ефективна и навременна информация от гражданското общество към местната администрация за ефекта от действията, предприети за разрешаването на наболели местни проблеми - инфраструктура, чистота, законност и други. Това се реализира чрез изграждане на интернет сайт http://referendumza.com, посредством който гражданите отправят своите препоръки, мнения, запитвания и получават отговор за това от местната администрация. По този начин ще се въведе граждански мониторинг на работата на местната общинската администрация. Целта е сайта да доведе до това местната администрация да се съобразява с предложенията, мненията и препоръките на обществеността в Пазарджик при реализиране на местната политика.
 
Необходимостта се поражда от това, че до момента Сдружението има свои членове, които са представители в Общинския съвет на гр. Пазарджик политиката и действията им до момента са ръководени изцяло от нуждите на обществеността, и решаването на наболели въпроси. Въпреки всичко лицата не могат да обхванат цялостната проблематика в решаването на местните проблеми. Поради тази причина се стигна до създаването на Интернет сайт „Референдум за Пазарджик”, който да се явява връзката между обществеността и местната администрация. Целта е сайта да доведе до това местната администрация да се съобразява с предложенията, мненията и препоръките на обществеността в Пазарджик при реализиране на местната политика.
 
Дейности:
1.       Организиране и провеждане на първоначална и заключителна пресконференция относно дейностите по проекта;
2.       Отпечатване на информационни материали – флаери и лепенки/стикери за рекламиране на сайта „Референдум за Пазарджик”.
3.       Изработка на транспарант рекламиращ проекта и Интернет сайта „Референдум за Пазарджик” поставен на видно място в централната градска част.
4.       Провеждане на еднодневна Работна среща с цел да се обсъдят вижданията на всички заинтересовани страни (медии, бизнеса, администрацията и др.), обменят идеи, опит и изгради първоначалната визия на сайта „Референдум за Пазарджик”.
5.       Изработка и базиране на интернет сайта „Референдум за Пазарджик”.
 
Резултати
 
Количествени резултати:
 • Проведена пресконференция за представяне на проекта – 1 брой;
 • Изработени флаери за рекламиране на интернет сайта – 1000 броя;
 • Изработени стикери за рекламиране на интернет сайта – 500 броя;
 • Изработен транспарант рекламиращ интернет сайта – 1 брой;
 • Изработен Интернет сайт – 1 брой.
 
Качествени резултати:
 • Контролиране на качеството на предоставяните публични услуги и дейности в резултат на ежемесечно наблюдение на доброволен принцип от страна на гражданите
 • Получава навременна, регулярна и обективна информация за удовлетвореността на гражданите от публичните услуги и извършвани дейности от местната администрация.
 • Подобрява се общинското управление и съгласуване на действията с обществеността по важни проблеми за общината;
 • Подпомага се изпълнението на местния бизнес относно препоръките, които дава обществеността по определена дейност при осъществяване на местната политика;
 • Постоянно получават информация за удовлетвореността на потребителите от услугите и действията, които предоставя местната администрация;
 • Възможност за бърза намеса и справяне с проблемите възникнали при предоставянето на услугите и действията от местната администрация към общността;
 • Гражданите могат да предлагат подобрения и/или разнообразяване на услугите и дейности по наболели проблеми за общността;
 
 
Сдружение на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик
Гр. Пазарджик,
ул. „Гурко” 2, ет. 5;
Тел/Факс 034 44 37 23
 
WWW.REFERENDUMZA.COM

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]