Foundation for Local Government Reform
2009/09/10: Да повишим доверието на гражданите към местната власт

Сдружение “Разнообразни и равни”, София

 Да повишим доверието на гражданите към местната власт
 
Проектът е реализиран в рамките на проекта на ФРМС "Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите", финансиран от Bulgaria Fund.
 
В район „Слатина” на Столична гражданите са изправени пред предизвикателството да отделят съществена част от времето си, за да бъдат обслужвани от администрацията. Понякога това е свързано с отсъствие от работа, а понякога и с вземането на отпуск, който да бъде използван за решаване на проблем, свързан с получаването на административна услуга от Районна администрация. Налице са няколко предизвикателства, пред които са изправени работещите в Районна администрация, а именно:
  • Ниски възможности на информационния портал на общината, който да дава ясна и точна информация за всички предоставяни административни услуги.
  • Липса на възможност на гражданина да проверява състоянието на преписката си чрез интернет.
  • Липса на възможност гражданина да бъде уведомяван за съществени промени в преписката чрез съвременните комуникационни технологии.
  • Неумение на служителите з работа с електронен документооборот.
Проектът на Сдружение “Разнообразни и равни” се реализира съвместно с Район Слатина и цели да повиши доверието в администрацията чрез внедряване на съвременни информационни технологии, които правят работата на администрацията прозрачна и предсказуема, от една страна, и удобна и ефективна за гражданите, бизнеса и гражданския сектор, от друга.
 
Дейностите по проекта се реализират както следва:
1: Увеличават се възможностите на информационния портал на общината чрез:
  • Обновяване на интернет сайта на Район Слатина;
  • Разширяване на функционалността на портала чрез въвеждане на описание на всички предоставяни административни услуги;
  • Разработка на модул за интегриране на портала с документооборотната система и предоставяне възможност на гражданите да проверяват състоянието на преписката си чрез интернет.
2: Разширяване на документооборотната система с модул, известяваш гражданина за съществени промени в преписката (при спиране – причината за спирането, при приключване, при отказ и др.).
3: Преминаване към пълен електронен документооборот и създаване на технологични карти за основните административни услуги (2 броя), обучение на 56-имата служители в Районна администрация за работа с електронния документооборот.
 
Резултати:
  • Жителите на Района високо оцениха новите възможности за получаване на актуална информация за предоставяните административни услуги, както и възможността за виртуално деловодство.
  • Особено висока оценка получиха новите придобивки от страна на бизнеса, работещ на територията на района.

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]