Foundation for Local Government Reform
2009/09/25: Национална кръгла маса “Принципите за добро управление на местно ниво – практики и препоръки”
Фондацията за реформа в местното самоуправление ще проведе Националната кръгла маса “Принципите за добро управление на местно ниво – практики и препоръки”, която ще се проведе на 25 септември 2009 г., петък, в Парк хотел Москва – София, 10.30 ч. – 14.00 ч.

Националната кръгла маса е заключително събитие по проект “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”, чиято цел е да повиши общественото разбиране за принципите на добро управление сред местната власт, местната администрация, гражданите и бизнеса.

Моля потвърдете Вашето участие на [email protected] до 18 септември 2009 г.
Тъй като местата са ограничени, те ще се попълват по реда на пристигане та попълнените заявки за участие.
Пътните и разходите за материали, кафепауза и обяд се поемат от ФРМС.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]