Foundation for Local Government Reform
2009/10: ФРМС проведе две информационни срещи
На 29 октомври 2009 г. със съорганизатор Община Велико Търново ФРМС проведе информационна среща за общините от Северна България. 

На 30 октомври 2009 г. се проведе информационната среща за общините от Южна България. Съорганизатор на форума бе Община Марица. 

Тема на информационните срещи бе прилагането на принципите на добро управление на местно ниво. 

Бе представена законовата рамка на прилагането на 12-те принципа на добро управление, формулирани в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (Валенсия 2007).
Бе представена и методологията за измерване на степента на прилагане на принципите на добро управление в българските общини като типизиран и универсален онструмент за самооценка на общините, основаващ се на принципа на участието на социално-икономическите партньори на местно ниво. 

Двете информационни срещи се проведоха в рамките на поректа на ФРМС "Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”, финансиран от Bulgaria Fund. 

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]