Foundation for Local Government Reform
2009/12: Втора покана - одобрени проекти по първа приоритетна област
ФРМС публикува  списъка на одобрените за финансиране проекти по първа приоритетна област “Опазване на околната среда” по втора покана за кандидатстване на Фонда за подкрепа на НПО, както и техните резюмета

Вижте ТУК.
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]