Foundation for Local Government Reform
2009/12: Информационна среща
Фондацията за реформа в местното самоуправление проведе информационна среща за представители но столичните райони по темата “Принципите на добро управление на местно ниво”, 10 декември 2009 г.
 
Целта на срещата бе да представи:
 
1. Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (Барселона 2007);
2. Обща рамка на прилагането на принципите на добро управление на местно ниво в България;
3. Методика за оценка на прилагането на добро управление в българските общини.
 
Информационната среща се проведе в рамките на проекта на Фондацията за реформа в местното самоуправление “Принципите на добро управление: гражданите и местните власти - сближаване на позициите”, финансиран от Фонд “България”.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]