Foundation for Local Government Reform
Ролята на общинските и областните администрации при управлението на ВиК системите, ноември 2009
 
Обучителен курс
Ролята на общинските и областните администрации при управлението на ВиК системите”,
19-20 ноември 2009 година, София
Курсът ще помогне на ресорните ръководители от общинските и областни администрации да се запознаят с предстоящото приложение на промените в закона; да придобият знания за приложимите модели за инвестиционно планиране и управление на водните активи, да се информират за различните методи за управление и ценообразуване на ВиК услугите в рамките на териториалната Асоциация в условията на национално регулиране. Като цяло курсът ще позволи ръководителите в общинските и областни администрации да придобият ключови умения за работа при подготовката, учредяването и функционирането на териториалните Асоциации по ВиК, както и за процедурите по придобиване на ВиК активите от водните оператори. 

Обучението е насочено към:
  • ресорните заместник-областни управители и заместник-кметове по инфраструктурата;
  • ръководителите на инженерните служби, юристи и директори на направление по териториалното развитие и благоустройството;
  • служители, които отговарят за сектор ВиК и участват в подготовката и изпълнението на инфраструктурни проекти, в съответствие с общинската политика за развитие в периода 2007-2013 година;
  • представители на банкови и финансови институции, обслужващи общински инфраструктурни дейности.
Таксата за участие за един представител на организация е 336 лева (с вкл. ДДС).
Таксата за участие за всеки следващ представител от една организация е 300 лева (с вкл. ДДС).

Изпратете попълнения формуляр по факс: 02/980 64 66 или е-поща: 
[email protected]

Краен срок за записване: 17:30 часа на 12 ноември 2009 година

Вижте приложените файлове: Анонс, Програма, Регистрационен формуляр
Прикрепени файлове


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]