Foundation for Local Government Reform
2010/04: Фонд на НПО, България - статус към април 2010

Към април 2010 г. се реализират 55 проекта, финансирани от Фонда за подкрепа на НПО - България със сумата от 1 209 156 евро.

8 проекта вече са приключени: три по приоритетна област 2 и пет по приоритетна област 3.

Проектите, които се изпълняват към момента, разпределени по приоритетни области, са както следва:

Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие:
15 проекта и 439 798 евро преведени към финансираните организации;

Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца:
21 проекта и 451 838 евро преведени към финансираните организации;

Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права:
19 проекта и 317 520 евро преведени към финансираните организации.

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]