Foundation for Local Government Reform
2010/09: ФРМС кани общини за партньори

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) започва работа по нов 18-месечен проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси”.

Основни цели на проекта са:

  • изграждане на местен капацитет за мониторинг и оценка на избрани публични услуги;
  • въвличане на гражданите в процеса на мониторинг и увеличаване на гражданското участие в оценката на качеството на публичните услуги на местно ниво;
  • изграждане на работещо взаимодействие между гражданите и местната власт до подобряване на публичните услуги;
  • въвеждане на ефективни модели за граждански мониторинг, на качеството на избрани публичните услуги на местно ниво;
  • Подобряване качеството на публичните услуги, предоставяни на местно ниво.

Във фокуса на вниманието ще бъде една от публичните услуги на местно ниво, избрана от самите граждани: управление на отпадъците (сметоизвозване/сметосъбиране); обществен транспорт; детски градини; зелени площи и поддръжка на детски площадки; административни услуги.

Дейностите по проекта ще се реализират в три пилотни общини, като ФРМС ще цели да привлече за партньори общинското ръководство и общинска администрация, представители на гражданския сектор (НПО), младежки клубове, училищни настоятелства, клубове на пенсионера, представители на бизнеса и др.

Критериите за избор на община партньор са както следва:

1. Общините следва да са по една от групите: до 10 000 жители; до 30 000 жители; до 100 000 жители;

2. Общините следва да заявят желание да се ангажират в работа с участието на местните социално-икономически партньори в областта на мониторинг на публичните услуги, предоставяни на местно ниво;

3. Общините следва да имат активен граждански сектор;

4. Общината следва да има история на сътрудничество с гражданския сектор;

5. Общината следва да има работещи финансови и организационни механизми, гарантиращи устойчивостта на предлаганите публични услуги на местно ниво.

Ако Вашата община желае да партнира на ФРМС в работата по пилотния проект, моля, попълнете краткия Въпросник и го изпратете на nefremova@flgr.bg до 10 октомври 2010 г.

Ще се радваме съвместно да работим по този пилотен проект!

 

Този проект се финансира от Фондация „Америка за България”.

 

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.  Основана през 2008 фодина, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]