Foundation for Local Government Reform
2011/03: Ефективно е-управление

На 10 и 11 март в столичния хотел Шератон ще се проведе 12-тата конференция по електронно управление “ЕФЕКТИВНО Е-УПРАВЛЕНИЕ - РЕИНЖИНЕРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ”. Форумът, организиран от ICT Media, НСОРБ и ФРМС, се провежда под патронажа на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министъра по управление на средствата от ЕС.

 

Специален гост на форума е г-н Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите. Тази година в програмата на форума, предвиждащ множество презентации на добри практики в сферата на е-управлението, е заложено и време за дискусия след всеки панел.

 

Навлизането в етапа на диалогизиране и реализиране на концепцията за „Европа 2020” поставя неумолимо въпроса за ефективното развитие на е-правителството и е-управлението на национално и наднационално ниво, за реален диалог между администрациите, за прозрачност на извършваните от тях дейности, за разширяване на административното „портфолио” от е-услуги и установяване на устойчиви е-процеси. Реинжинеринг, сертифициране и приоритетизиране са ключовите думи в тазгодишното издание на форума.

 

През 2011 г. събитието акцентира върху развитието на е-управлението у нас и в региона, прокарва паралели между успешните и предизвикателни модели на ефективна работа на администрацията в услуга на гражданите и бизнеса, открива поле за дискусия относно възможностите за трангранично сътрудничество и мултиплициране на успешни практики в областта на е-управлението.

 

Представители на централната, местна и областна администрация, на регионални организации и институции, консултанти и ИТ компании ще споделят и дискутират върху проблемите в сферата на е-управлението, доказалите ефективността си решения и възможностите за бъдещо надграждане на постигнатото.

 

Традиционно на събитието присъстват министри, зам. министри, главни секретари и ИТ директори на ведомствата, областни управители, кметове, зам. кметове и главни секретари на общини, консултанти, представители на донорски организации.

 

12то издание на конференцията има за цел да предостави платформа за представяне на успешните практики и проекти във всички нива на администрацията, както и за анонсиране на новите стратегии и планове за развитие на ефективно електронно управление в България и не на последно място, за дискусия между представителите на централната, местна и областна администрации, донорски и международни организации с фокус в административната реформа и е-управлението.

 

Подробности за програмата, лекторите и възможностите за регистрация ще откриете на адрес events.idg.bg.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]