Foundation for Local Government Reform
2011/03: Работно посещение

Hа 17 март 2011 г. екип на ФРМС ще посети Община Гоце Делчев за среща с кмета на общината г-н Владимир Москов с цел уточнение на техническите подробности на избраната за граждански мониторинг публична услуга „сметосъбиране и сметоизвозване”. Целта е да бъдат очертани конкретните параметри на мониторинга и на технологичните карти за вониторинг.

Това е следващата крачка в рамките на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси”, изпълняван от ФРМС с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Общините Кюстендил, Гоце Делчев и Кнежа са партньори на ФРМС в реализацията на проекта.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]