Foundation for Local Government Reform
2011/04: ЕЕ и ВЕИ

7-ми конгрес и изложба за енергийна ефективност (EE) и възобновяеми енергийни източници(ВЕИ) за Югоизточна Европа, 13 – 15 април 2011, София


Иновативни технологии и практики, силно международно присъствие, многобройни контакти и паралелни дискусии и инициативи – това ще предложи 7-мото издание на конгреса и изложбата за ЕЕ и ВЕИ.

 

Изложбата:

 

Изложителите ще представят най-новите продукти, решения и услуги в областта на ЕЕ и ВЕИ.

- 6 месеца преди началото на събитието 2/3 от изложбените площи са резервирани за групови участия от Австрия, Китай, Испания, Словения, САЩ, Чехия  и Финландия.

- Интерес проявяват компании от Белгия, Германия, Италия, Полша, Турция и Швейцария.

- Нова услуга, която организаторите предлагат, е уреждането на предварително уговорени срещи между посетители и изложители.

 

Конгресът:

 

Участниците в конгреса за ЕЕ  и ВЕИ ще научат за последните тенденции, ще се запознаят с експертни анализи и прогнози по темите:

- ВЕИ технологии

- енергийна ефективност

- финансиране на проекти

- пасивни сгради

- интелигентни мрежи

- електромобилност

- опитът на чуждите общини в използването на ЕЕ и ВЕИ – представяне на проекти и начина им на приложение в региона на Югоизточна Европа

 

 

Конгрес

Изложба

Статистика 2010                                             

 

Организатор: www.viaexpo.com

Партньор: ФРМС

 

 

Екофорум ‘Save the Planet’ за Югоизточна Европа

 

Либерализацията на пазара, нуждата от нови технологии за достигане на стандартите на ЕС създават нови възможности за бизнеса. ‘Save the Planet’ е ефективна форма на директна комуникация между специалисти, производители, вносители и представителите на общините от региона на Югоизточна Европа.

 

През 2011 г. Холандия ще  бъде стратегически партньор.

 

http://www.viaexpo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=143&lang=bg

Изложба:

 

Голяма част от изложбената площ е резервирана за групови участия от Австрия, Китай, Чехия, Финландия, Словения, Турция и САЩ. Компании от Белгия, Германия, Полша и Швейцария проявяват интерес към изложбата, на която ще бъдат представени технологии и оборудване в областите:

- отпадъци: мениджмънт, събиране, разделяне, третиране, енергия от отпадъци, компостиране, мониторинг

- рециклиране  

- екология и услуги

 

 

Конференция

В програмата ще бъдат включени теми и презентации, които ще разгледат основните тенденции, проблеми и решения в съответните сектори.  През 2010 г. В конференцията участие взеха 38 лектори от 11 държави и 218 делегати от 13 държави: 40% висш ръководен персонал, 15% експерти и еколози и др. На изложбата беше организирано групово участие на холандски фирми от Посолството на Кралство Холандия.

 

Изложба

Конференция

Статистика от 2010 г.

Организатор: www.viaexpo.com

Партньор: ФРМС

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]