Foundation for Local Government Reform
2011/04: Избрана услуга за гражданско наблюдение - Кюстендил

На 19 април 2011 г. от 10 часа в заседателната зала на община Кюстендил се проведе обществено обсъждане, чиято цел бе да определи една значима публична услуга (предоставяна от общината), която да бъде подложена на наблюдение от страна на гражданите.

Срещата бе открита от кмета на общината г-н Петър Паунов. Здравко Сечков, изпълнителен директор на ФРМС, представи проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните средства”, финансиран от Фондация „Америка за България”, в рамките на който се провежда общественото обсъждане.

Бяха представени и резултатите от проведените срещи с различни граждански групи от общината, както и примерни инструменти за наблюдение на публичните услуги от страна на гражданите.

На обсъждане бяха подложени услугите по поддържане на зелените площи, обществен транспорт и предоставянето на административни услуги. След гласуване от страна на присъстващите за наблюдение бе избрана услугата по поддържане на зелените площи.

Предстои изготвяне на методиката за наблюдение и обучение на доброволци, които ще се включат в шестмесечното наблюдение.

Общините Кюстендил, Гоце Делчев и Кнежа са партньори на ФРМС в реализацията на проекта.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]