Foundation for Local Government Reform
2011/07: Въпросници за гражданско наблюдение

Община Гоце Делчев

Въпросник за оценка на услугата „Почистване на улици и обществени места и сметоизвозване”

Изпратете попълнения въпросник на [email protected]

 

Община Кнежа

Въпросник за оценка на услугата „Поддържане на уличната мрежа"

Изпратете попълнения въпросник на [email protected]


Община Кюстендил

Въпросник за оценка на услугата „Поддръжка на зелените площи”

Попълненият въпросник изпратете на [email protected]

Разгледайте блога „За един по-добър Кюстендил”, където са публикувани актуални снимки на зелени площи от града, които имат нужда от спешната намеса на общината:

Част Първа - Дворът на ЕГ

Част Втора - Колушко дере
Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]