Foundation for Local Government Reform
2011/09: Успешни обучения
През септември ФРМС проведе Практикум „Как да пишем за интернет” – трети модул от обучението „Граждански журнализъм” в рамките на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните средства”.

Обучението се състоя в трите пилотни общини Кнежа, Гоце Делчев и Кюстендил. В него участваха 46 души – представители на местни НПО, читалища, общински служители.

Организацията и провеждането на практикума беше високо оценено от участниците.

Следваща стъпка в рамките на пректа е провеждането през октомври на среща на представители на трите общини за обмяна на опит в областта на гражданския мониторинг на публичните услуги на местно ниво.

Ежемесечното наблюдение на 4 типа публични услуги по места продължава – но ноември включително.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]