Foundation for Local Government Reform
2011/10: Връчени сертификати

На 17 октомври 2011 г. в Синята зала на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил официално бяха връчени сертификатите за успешно завършилите тримодулно обучение „Граждански журнализъм”, организирано от Фондация за реформи в местното самоуправление. В обучението се включиха представители на читалища, НПО и малкия бизнес от града, ученици.

Обучението бе част от проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните средства”, финансиран от Фондация „Америка за България”.


 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]