Foundation for Local Government Reform
2011/10: Обмяна на опит

На 14 октомври 2011 г., петък, в София в рамките на проект "Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси" ще се проведе среща на представители на общински администрации и представители на НПО от трите пилотни общини Кюстендил, Кнежа и Гоце Делчев.

Основна цел на срещата е обмяна на опит по отношение на гражданското наблюдение на 4-те мониторирани услуги на местно ниво: чистота на улиците, домашен социален патронаж, поддържане на уличната мрежа и поддържане на зелените площи.

Ще бъдат представени резултатите от първите три месеца граждански мониторинг. Ще се дискутират детайлите по гражданския мониторинг, работещи и не дотам техники, начини на привличане на гражданите и въздействие върху качеството на предоставяната услуга.

Ще бъдат формулирани препоръки за постигане на по-голяма ефективност на работата на местните власти в предоставянето на публични услуги.

Проектът “Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните средства”, финансиран от Фондация „Америка за България”.

Общините Кюстендил, Гоце Делчев и Кнежа са партньори на ФРМС в реализацията на проекта.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]