Foundation for Local Government Reform
2015/07: Резултати към момента


Материали, изработени по проект "Насърчаване на гражданско участие в политиките за регионално и местно развитие" (към юли 2015 г.)

  • Анализ на заинтересованите страни в процеса на формиране и изпълнение на политики за регионално и местно развитие

         Можете да свалите документа оттук: Analiz_ZaintStrani (f)

  • Преглед и анализ на законодателната рамка на политиката за регионално и местно развитие с фокус върху проблемните области, които ограничават участието на гражданите в процеса

          Можете да свалите документа оттук: Pregled_Prechki_PRMR_(f)

  • Първа част на видео-филм, провокиращ дискусия за важността на гражданското участие в политиките

          Видеофилмът можете да бъде видян на  

https://youtu.be/iyn1YHlXlxI

 

Проектът "Насърчаване на гражданско участие в политиките за регионално и местно развитие" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

 

 

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]