Foundation for Local Government Reform
2015/10: График на обученията


График на обученията

 

Бургас              27-28 октомври 2015

Пловдив          29-30 октомври 2015

Плевен            10-11 ноември 2015

Варна              12-13 ноември 2015

Русе                17-18 ноември 2015

София             25-26 ноември 2015


Проектът "Насърчаване на гражданско участие в политиките за регионално и местно развитие" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]