Foundation for Local Government Reform
2016/02: Материали, разработени по проекта към момента

Анализ на заинтересованите страни в процеса на формиране

и изпълнение на политики за регионално и местно развитие

Analiz_ZaintStrani (f)

 

Преглед и анализ на законодателната рамка на политиката за регионално и

местно развитие с фокус върху проблемните области, които ограничават участието на гражданите в процеса

Pregled_Prechki_PRMR_(f)

 

Преглед и анализ на събраната и обобщена първична информация за гражданското участие в процеса на формулиране и изпълнение на политики за регионално и местно развитие  
Pregled&Analysis__RARI_Mizia 

 

Препоръки за законодателни и институционални промени, с цел създаване на механизъм за участие на гражданите в процеса на формулиране и изпълнение на политики за регионално и местно развитие  
Preporuki_RARI_Mizia

 

Механизъм за участие на гражданите в процеса на формулиране и изпълнение на политики за регионално и местно развитие 
Mechanism__RARI_Mizia

 

Видеоматериали:

Първа част на видео-филм, провокиращ дискусия за важността на гражданското участие в политиките

Видеофилмът можете да бъде видян тук: 
Видео-филм "Да участваме заедно!"

 

Втора част на видео-филм, провокиращ дискусия за важността на гражданското участие в политиките.
Видео-филмът може да бъде видян тук: 
Видео-филм "Да участваме заедно - 2!"

 


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]