Foundation for Local Government Reform
2016/06: Облагородяват река Марица в района на Пловдив (БНТ2-Пловдив)
Идейният проект за укрепване и социализация на коритото на река Марица в границите на Пловдив, в зоната от Гребна база до бента, е готов. След одобряването му в рамките на 35 дни ще трябва да се изработи и техническото задание.

При представянето на проекта пред експертния съвет по устройство на територията стана ясно, че се предвижда изграждане на пешеходни и велоалеи, зона за каране на ролери и скейтборд, въжени атракциони, детски площадки, зони за разходки и отдих.

Ще бъдат обособени паркови пространства около реката с възможност за приближаване до водата, а алеите и мостовете ще бъдат свързани с рампи, подходящи за хора с увреждания.

По проекта е предвидено и затревяване и засаждане на подходящи видове растителност. По продължение на речното корито ще бъдат обособени зони с високи видове, където водоплаващите птици да имат възможност да се крият и гнездят.

Идеята е да се запази съществуващата екосистема в коритото на реката, като максимално ще се използват естествени материали.

ВИДЕО


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]