Foundation for Local Government Reform
2019/11/ Compass – Първа партньорска среща

От 11 до 13 ноември 2019 г. в Краков, Полша, се проведе първата среща на партньорите по проект „Компас - компетенции в подкрепа на младежкото иновативно предприемачество“:

Ръководител на проекта: Фондация за подкрепа на местната демокрация, Малополски институт за местно управление и администрация в Краков, Полша; Партньори по проекта: PEDAL Consulting s.r.o.- Словакия, EDUcentrum, z.ú., Чехия, Фондация за реформа в местното самоуправление, България.
Партньорите на проекта прегледаха вътрешните процедури, свързани с финансовите аспекти и документация; организационните аспекти и системата за документация и комуникация между партньорите по проекта. Обсъдени бяха също така системата за популяризиране и визуализация, мониторинг и отчет по проекта.

Следващите партньорски срещи ще се проведат на:

23-26.03.2020 г., в Братислава, Словакия;

22-25.06.2020 г., в София, България.

https://frdl.org.pl/en/frdl/

http://mistia.org.pl/compass-competencies-supporting-youth-innovative-entrepreneurship/

http://pedal-consulting.eu/

http://www.educentrum.eu/


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]