Foundation for Local Government Reform
30 проекта по модул Подобряване на жизнената среда от общо 272 кандидати

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

Модул "Подобряване на жизнената среда"

Име на организацията, изпълняваща проекта

Име на проекта и предвидени дейности

Община, където се изпълнява проектът

1

Училищно настоятелство на у-ще "Св. Св. Кирил и Методий"

Физкултурата и спортът - мои спътници четири сезона -

ремонт на физкултурния салон и спортните площадки в училището

Айтос

2

Агенция за туризъм, бизнес и обучение Алесена

Изграждане и оборудване на 4 открити детски площадки в гр. Вършец

Вършец

3

Читалище "Хр. Ботев - 97"

Изграждане на детска площадка в кв. 43 по ПЗР на гр. Белене

Белене

4

Училищно настоятелство при СОУ "Ц. Церковски"

Училищният двор - живописен кът за спорт и отдих ремонт и благоустрояване

Полски Тръмбеш

5

Читалище "Св. Св. Кирил и Методий"

Зелена академия 4 - преустройство на лятно кино в детски спортно-развлекателен център

Тополовград

6

Сдружение SOS Здраве

Моят град - по-добро място за живот

Сливен

7

Фондация "Гражданска инициатива за партньорство и нова етническа толерантност"

За децата на Речица -

благоустрояване на училищен двор в кв. Речица със смесено население от българи, роми и каракачани

Сливен

8

Баскетболен клуб "Локомотив"

"Войната на таралежите"

Дряново

9

Сдружение "Горна Оряховица 2000"

Другото място - нашия парк

почистване, подравняване, ремонт и монтаж на детски съоръжения; в централна детска градина

Горна Оряховица

10

Училищно настоятелство при СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Паркоустрояване на училищния двор в село Сатовча

Сатовча

11

Сдружение "Ново хилядолетие"

С общи усилия за благото на децата

благоустрояване на училищен двор за спорт и отдих

Поморие

12

Регионално екологично сдружение "Янтра"

Чист роден край

Трявна

13

Сдружение "Училище 21 век"

Нашият училищен двор: Партньорство за изграждане на ефективна среда"

благоустрояване и възстановяване на училищен двор

Смолян

14

Училищно настоятелство "Св. Панталеймон" - село Паталеница

Училище театър

изграждане на открита сцена за постановки и празници

Пазарджик

15

Училищно настоятелство на училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Благоустрояване на училищния двор на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" и гимназия "Христо Ботев" и изграждане на детска площадка

Кърджали

16

Сдружение "Земя завинаги"

Парк "Надежда" -

изгражда кът за отдих в жилищен квартал

Свищов

17

Фондация "Интеграция, развитие и реформа на обществото" гр. Плевен

Красива и здравословна среда за нашите деца

Долни Дъбник

18

Сдружение "Колегиум на директорите в образованието"

Благоустрояване и реконструкция на училищния двор на ОУ "В. Левски" в село Борима, Община Троян, и на двора на детска градина "Синчец" в гр. Троян

Троян

19

Фондация "Обществен фонд за развитие на община Ловеч"

За един по-чист град 2

озеленителни и благоустройствени дейности в 6 училища на територията на общината

Ловеч

20

Сдружение с нестопанска цел "Агробизнесцентър/ Бизнес инкубатор

Изграждане на общодостъпна среда и зона за отдих

озеленяване, ремонт на плочници и рампа за инвалиди

Търговище

21

Читалище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дорково

Обновяване на читалищния парк и изграждане на детска площадка в него

Ракитово

22

Настоятелство "Общински детски комплекс"

Детска площадка за отдих и спорт в квартал "Новото село", гр. Мизия

Мизия

23

Фондация "За Самоков"

Изграждане на детски кът/площадка "Смехурко"

Самоков

24

Регионален бизнесцентър за подпомагане на малки и средни предприятия

"Благоустрояване и озеленяване на междублоково пространство в кв."Дараците", кв. 267-ЦГЧ"

Перник

25

Фондация "Яворов"

Парк "Яворов" -символ на осъвременена традиция

ремонт на парка, поставяне на пейки, осветителни тела, асфалтиране на алеите

Чирпан,

26

Училищно настоятелство на СОУ "Отец Паисий"

Заедно за един по-красив свят

благоустрояване на училищен двор и спортни площадки


Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]