Foundation for Local Government Reform
85 сертифицирани експерти
 
85 от 105-те участници в пилотния дистанционен курс на ФРМС по темата “Прилагането на принципите на добро управление на местно ниво” завършиха успешно курса (юли – септември 2009) и издържаха заключителния тест. Те бяха сертифицирани от ФРМС.
 
Екипът на ФРМС ги поздравява за постигнатия успех!
 
Ето и отзиви от някои от участниците:
 
Темите бяха интересни, синтезирано написани - с най-важните неща - и се четеше с удоволствие. При мен единствения проблем беше интернет-връзката, на два пъти ми се случи да прекъсне интернет-връзката и да започвам отново с изпита - но това не може да се предотврати , тъй като за Трявна това са възможностите на комуникациите.
Боряна Найденова Ганкова-Налетова, Сдружение "Шанс и подкрепа", Трявна
 
Радвам се, че успях да разширя знанията си чрез курса, който организирахте!
Недялка Димитрова Кюпрюджиева, директор на СОУ ''Йордан Йовков”, Кърджали
 
Беше ми приятно и полезно да участвам в подобен дистанционен курс. Ако има и други подобни възможности, организирани от вас, с удоволствие ще се включа.
Иванка Миткова Желева, Федерация на Жените - Разград
 
Благодаря за страхотния курс. Наистина беше направен по един много добър начин, информацията беше предоставена по абсолютно достъпен и разбираем начин, така че всеки да може да се справи без затруднения. Надявам се и занапред да има подобен тип курсове, защото Интернет е мощно средство, което разкрива много възможности и което трябва да се научим как да използваме по най-добрия и ефективен начин. Дистанционният курс на ФРМС "Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво" е един страхотен пример за това. Благодаря Ви за новите знания, които придобих!
Десислава Патеркова, Регионален младежки съвет "Инициатива", Стара Загора
 
Обучението наистина беше полезно, ефективно и ефикасно. На мен лично много ми помогна в работата ми като журналист. Избраната от вас форма на обучение - дистанционното - е много удачна и удобна. Дано и в бъдеще да има подобни обучения.
Георги Шишманов, Център по правата на човека "Васил Левски" - Карлово
 
Искрено се радвам, че имах възможността да се класирам и да завърша успешно курса на ФРМС "Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво". Дистанционната форма е изключително удобна за нас от провинцията и в отдалечените от големия град села. Информацията бе интересна и достъпна, за което Ви благодаря. От години следя Вашето електронно издание и точно чрез него намирам форми за допълнителни прояви и ангажименти.
Атанаска Стоянова, Народно читалище “Просвета”, с. Люляково
 
Използвам възможността да благодаря на ФРМС за предоставената възможност за дистанционно обучение по актуалната тема "Прилагане принципите на добро управление на местно ниво". Пожелавам успех на инициативите на ФРМС!
Бонка Андреева, Председател на РЦ"Отворено образование” - Сливен
 
Благодаря на екипа на ФРМС за възможността да участвам в обучението! За мен беше много полезно и истинско удоволствие. С пожелание за бъдещи успехи!
Марийка Георгиева, СНЦ "Агениция за регионално икономическо развитие", гр. Сливен

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]